Snakk til hjertet!

Snakk til hjertet! 

I tidligere tekster fra Samtalen har det vært skrevet om betydningen av å være bevisst kjærlighetsspråkene - måter å kommunisere og forstå kjærlighet på. Gary Chapman skriver i boken Kjærlighetens fem språk om hvordan vi mennesker uttrykker og kjenner kjærlighet og hengivenhet i relasjon til andre på fem grunnleggende måter: gjennom anerkjennende ord, tjenester, kvalitetstid, gaver og fysisk nærhet. Med dette menes at noen kjærlighetsspråk vil være lettere å forstå og dermed ta i bruk enn andre (som morsmål), mens andre igjen kanskje ikke kommuniseres like godt - det når ikke helt frem.

Jeg har lyst til å løfte frem kjærlighetsspråkene på nytt i dag, fordi det er en nøkkel til å nå frem til den andres hjerte - enten det er en kjæreste eller partner, venn, barn eller annen familie. 

Kanskje kan dette være en oppfordring på vei inn i tiden som ligger foran: Hva kan du gjøre, vise eller si til barnet ditt, partneren din, venner og familie, som snakker til den andres hjerte slik at det virkelig kjennes for dem? Kan du hjelpe (guide) dine nære å forstå hva som også best treffer deg - et ”jeg er glad i deg” (ord), en hjelpende hånd (tjenester), å gå en kveldstur sammen (tid), en hverdagsoppmuntring (gave) eller en klem (fysisk berøring)?

”Når du viser den andre at du er tilgjengelig, responsiv og engasjert, øker sjansen for at den andre også tør å vise sårbarhet og stole på deg med å vise sine følelser. Å vise sårbarhet skaper større nærhet. Hver gang dere tar i mot hverandre på denne måten, styrkes kjærlighetsbåndene deres” (hentet fra Kunsten å elske, s. 138 av Dimitrij Samoilov)

Litteraturtips:

Kjærlighetens fem språk av Gary Chapman

Kunsten å elske av Dimitri Samoilow


Se også: