Vanlig stilte spørsmål

- TRENGER JEG HENVISNING FRA FASTLEGE ELLER ANDRE FOR Å FÅ TIME HOS DERE?
Nei, du (dere) trenger ikke henvisning for å få time hos psykolog (parterapeut / familieterapeut). Om du har henvisning eller bare er blitt anbefalt terapi, kan henvisningen likefullt være et hjelpemiddel og lurt å informere oss om.

- KAN JEG BRUKE PSYKOLOG HOS DERE SOM EN VANLIG PSYKOLOG?
Alle våre psykologer er offentlig godkjente psykologer og tilbyr vanlig psykologtjeneste, psykologhjelp, psykologvurdering og psykoterapi. Psykolog i Samtalen As kan gjerne også brukes om du bare trenger å få luftet tanker om din egen helse, symptomer, liv og opplevelser. Psykologene kan også brukes om du får dekket kostnadene ved helseforsikring.

- KAN JEG BRUKE PSYKOLOG FOR MITT TEMA?
Noen trenger psykolog for å få bekreftet at det ikke er noe galt med dem, hjelp til psykisk stress, depresjon, selvbilde, spiseforstyrrelse, fobier, bekymring, uro, sorg, bekymring for barna sine, bekymring for partner, samlivsproblemer & ekteskapsproblemer, leve med en diagnose, angstlidelse, smerter, livsvansker, manglende livskvalitet, eksistensielle spørsmål, står overfor viktige valg i livet, ønske om å være mer tro mot seg selv, opplever livskriser ol. Ingen tema for små - ingen tema for store. Om ikke vi kan bistå, vil vi gjerne få lov til å vise til andre vi vet kan hjelpe. Livene som leves nå til dags, er til tider mer enn tøffe. En psykolog - med omfattende kunnskap om menneskesinnet og dets utvikling - kan være den beste hjelper ved svært mange temaer.

- HVA ER PARTERAPI / SAMLIVSTERAPI / EKTESKAPSRÅDGIVING?
Parterapi kan hjelpe par til å få det bedre sammen. Parterapi kan bidra til at paret gjør gode valg for seg selv. Parterapi tar utgangspunkt i det som er mulig å få til. Parterapi er å se nye måter og perspektiver for seg selv og samlivet. Parterapi for mer fleksibel kommunikasjon. Parterapi er å gi seg selv mulighet til å få det bedre. Parterapi er ikke å bli forandret. Parterapi er å ville gjøre seg selv tydeligere for den andre. Parterapi er å lære hvordan forstå hverandre bedre og snakke sammen på en mer kjærlig måte. Parterapi gir en lettere mulighet til at så kan skje, ved at en hjelpes til å bli mer bevisst på hva som skjer i en selv og med den andre i situasjonene som oppstår i samlivet. Parterapi kan hjelpe deg til å se hvem du er i møte med den andre? Parterapi gir deg mulighet til å forstå mer av den dynamikken og de mønstre som oppstår når mennesker er i relasjon med hverandre over tid.

- ER VÅRT SAMLIVSPROBLEM NOE DERE KAN HJELPE MED?
Parterapi hjelper mange og vår erfaring tilsier at det er ett utall problemstillinger. Hvert nytt ekteskapsproblem og parkonflikt skal møtes med respekt og genuin interesse fra terapeutens side. Terapi er å se perspektivene som gir mennesker & par mulighet til gode valg.

Parterapi er ikke quick fix - men mulighet til kunnskap og om hvordan få det til eller gjøre et godt valg for livet videre. Hjelp fra parterapi bør fungere også over tid.

- KAN DERE HJELPE OSS TIL Å PRATE BEDRE SAMMEN?
Parterapi kan gi deg mulighet til å forstå din partner bedre, gi dere alternative strategier for hvordan dere kan prate og være uenige. På den måten kan dere unngå mye støy som ødelegger for ellers god kjærlighet og vennlighet i parforholdet. For parterapi er langt på veg hjelp til å komme ut av gamle spor/uvaner og bli mer fleksibel i kommunikasjonen. Mange som går i parterapi blir flinkere til å lytte og føler seg mer forstått av partner. Det igjen gir større tilfredshet og de kjenner oftere på de gode følelsene som bragte dem sammen.Mange par sier at parterapi har hjulpet dem til fortere å reparere når hendelser oppstår.

- KAN DERE HJELPE OSS TIL Å TA OPP VANSKELIGE TEMA?
Parterapi kan og være å snakke gjennom viktige tema som har oppstått, eller som ligger skjult og forsurer eller danner avstand i parforholdet. Ingen tema er for uvanlige eller for vanlig for oss i Samtalen. Ofte er nettopp det å få snakket sammen med en tredjepart tilstede, det som er nødvendig for å komme videre.

Parterapi brukes også som jevnlig service for godt samliv. I hverdagene blir samlivet lett bare en restverdi og da er det nødvendig med SAMTALEN som et sted hvor en vet at en får snakket konstruktivt sammen også om det vanskelige. Parforholdet blir en investeringspost med nærmest garantert merutbytte.

- HJELPER TERAPI?
Ja, terapi hjelper mange. Den hjelper særlig de som kommer med vilje og ønske om hjelp. Vår erfaring er at det ofte ikke skal så mye til før liv/samliv kan oppleves bedre. Noen er skeptiske, men gir det en sjanse og er siden glad for at de nettopp gjorde det.

- HVORFOR FÅR VI DET IKKE TIL SELV?
Terapeuten er tredjepersonen som ikke kjenner historien (din(deres) og som derfor kan hjelpe dere til å se hendelser utenfra og kanskje på en annerledes måte. Partnere opplever ofte samlivet eller relasjonen ulikt. Det er vanlig, naturlig og høyst menneskelig. Terapi gir rom for refleksjon og muligheten til å se nye strategier, uten pekefinger eller fasitløsninger. De fleste opplever derfor terapien som frigjørende, om enn til tider krevende.

- TAR TERAPEUTEN PARTI MED EN AV OSS?
Vi bestreber oss på ikke å ta parti. Vår faglige- og erfaringsbaserte kunnskap er vår rettesnor for våre tilbakemeldinger til dere. Vårt mål er at dere begge (du) får det bedre. Begge skal føle seg sett og respektert i hver samtale.

- OM JEG ER MISFORNØYD - KAN JEG SI IFRA TIL TERAPEUTEN?
Flere av terapeutene bruker egne skjema (KOR) for evaluering av samtalene. Dette gjøres for å kvalitetssikre terapien og ikke minst gi dere en mulighet til å komme med konkrete tilbakemeldinger og korreksjoner til oss som terapeuter.

- HVOR MANGE TIMER TRENGS?
Det er umulig å si før en starter. Vår erfaring er at svært få slutter etter to timer. Noen uttrykker tilfredshet etter bare tre - fem timer, mens de aller fleste ønsker flere samtaler. Ett gjennomsnitt ligger på ca 7-8 avtaler for individualterapi og gjerne 8-10 for parterapi. Flere og flere føler behov for å gjøre jobben skikkelig og bruker mer enn 10 timer, men da ofte over en lengre periode (ett år).

Husk at pakkepris vil kunne gi dere prisgunstig terapi. Vær da klar over at ubrukte timer ikke refunderes, samtidig som dere kan bruke timene i ett år fra kjøpsdato, også hver for dere, og hos ny terapeut.

- KAN DERE GÅ I DYBDEN OG FØLGE OSS OVER TID?
Ja vi følger dere både i dybde og over tid, om dette er hva dere ønsker.

Flere og flere av de klienter og par som bruker våre terapeuter ønsker nettopp å sikre at de gjør arbeidet skikkelig. De gir seg ikke før de vet at de har kommet godt nok i gang med endringene for bedre (sam)liv. Derfor er det flere og flere som følger opp med sjeldnere vedlikeholdstimer. De kommer kanskje en gang hver 6 - 8 uke (eller to - fire ganger) i påfølgende år. Mange hevder at når de først har startet i terapi, vil de sikre sin "investering" også for fremtid. Det gjøres best ved å ikke slutte for raskt.

- ENKEL ELLER DOBBELTIME?
Mange bruker enkle timer (60 minutter) fordi dette er lettest å få til praktisk i en hektisk hverdag. Likefullt er det flere og flere som benytter doble timer (er også rimeligere), men da kanskje noe sjeldnere. Doble timer  (90 minutter) anbefales spesielt der reisevei er lang, eller det av andre årsaker er mest hensiktsmessig.

Noen ganger setter vi av en formiddag eller ettermiddag med 3 timers økter. Dette er mest brukt for PREP-samtaler, men kan gjerne brukes ved ekstra lang reisevei eller når dette ønskes spesifikt. Etter en tretimers økt er det for de fleste ikke hensiktsmessig å gå på jobb, men heller sette av tid til refleksjon og ettertanke.

- NÅR KAN EN HA TIME?
Dere kan få time mandag - torsdag mellom kl 07.00-22.00, fredag 07.00-18.00. Eller etter avtale. Lørdag og søndag etter avtale. 

- ER DET LANG VENTETID?
Det kommer noe ann på hvor fleksible dere selv er, men vanligvis kan vi tilby time i løpet av 14 dager.

- HVIS VI STARTER, ER VI DA SIKRET EN RASK FORTSETTELSE UTEN Å MÅTTE VENTE LENGE PÅ NESTE TIME?
Ja vi bestreber oss på at neste time kommer raskt (innen 14 dager) - det er som oftest det beste for dere, men er noen ganger naturlig nok også vanskelig å få til fordi ledige timer skal passe med deres egen kalender.

- KAN JEG VELGE TERAPEUT?
Ja, og si gjerne fra når dere bestiller. Om dere kun har mulighet til terapi på enkelte dager si også i fra om det. Vi etterkommer ønsker så langt det lar seg gjøre.

- HVA SKJER OM DIN PSYKOLOG/TERAPEUT SLUTTER?
Om din terapeut/psykolog slutter, får du tilbud om ny psykolog i Samtalen AS. Første time hos ny psykolog (prøvetime) er uten kostnad for deg. Tilbudet må brukes innen 6 måneder etter at terapeuten har sluttet.

Alle terapeuter som jobber i Samtalen As har inngått avtale om karenstid som begynner å løpe ved terapeutens sluttdato (6 måneder fra sluttdato). Hun eller han kan av den grunn ikke fortsette terapien med klient(er) fra Samtalen As, men skal om du ønsker overføre deg til annen psykolog i Samtalen. Terapeuten kan heller ikke ta med seg noe klientdata. Disse oppbevares etter gjeldende regler og lovverk i Samtalen As.

- HVA KOSTER TERAPI I SAMTALEN AS?

Første time koster kr 1200,00  for 60 minutter. Deretter er det ulike priser, alt etter om dere velger enkle eller doble timer, går for en pakkepris for å sikre at dere får gjort jobben skikkelig, eller gjør konkret avtale med terapeut, feks om samlivskurs.

Pakkepris forutsetter bruk av timene innen 12 måneder fra kjøpsdato. Ubrukte timer refunderes ikke.

- KAN VI VÆRE SIKRE PÅ ANONYMITETEN?
Ja - det er bare dere selv som eventuelt forteller til andre at dere går i terapi.

- SAMTALEN AS sine terapeuter har heller ikke innsyn i hverandres klienter. Vårt journalsystem følger offentlige lover og regler hvor all tilgang loggføres, Når terapi avsluttes oppbevares dine klientdata etter offentlige regler for klientdata. Alle våre terapeuter er underlagt taushets- og diskresjonsplikt.

- HVORDAN BESTILLE TIME?
Ring 23 13 43 93/ 48 00 66 27 eller bruk vårt kontaktskjema. Vennligst ikke bruk mail til sensitiv opplysninger.

- HVORDAN BETALE?
Vi ønsker at dere betaler med kort (bankaksept, visa, mastercard). Faktura kun etter forhåndsavtale.

- KAN VI AVBESTILLE TIMER UTEN OG BETALE?

Ja - hvis dere av- eller ombestiller senest 48 timer (2 dager) før avtalen.

- HVORDAN KAN VI SIKRE Å FÅ TIMER TIL TIDER VI FORETREKKER?
Si ifra når dere bestiller hvilke dager dere ikke kan og om dere ønsker dagtid, kveldstid eller må veksle.

Terapeutene setter vanligvis opp flere timer for nettopp å imøtekomme dette. Dere bestemmer selv hvor mange og for hvor lang tid fremover. Vi anbefaler minst tre og tre avtaler (så kan dere selv avbestille/ombestille) - husk det er alltid enklere å komme ut av, enn inn i den enkelte terapeuts videre kalender.

- KAN VI BYTTE TERAPEUT?
Ja - det kan dere. Noen ganger er det hensiktsmessig og blir anbefalt av oss.

- KAN VI HA FLERE TERAPEUTER?
For at kostnaden for dere ikke skal bli for høy, bruker vi vanligvis en terapeut, men to terapeuter kan velges mot ekstra kostnad.I møte med større familier, anbefales to terapeuter.

- TERAPI PÅ ANDRE SPRÅK ENN NORSK?
Ja - se under presentasjonen "Om oss".

- ER ALLE FORNØYDE?
Som hos alle andre terapeuter, leger, psykologer, fysioterapeuter, advokater ol, er ikke alle fornøyde. Det kan være mange grunner til det. Hos oss kan det feks være at kjemi mellom terapeut og klient(er) kunne vært bedre. 

Andre er lite fornøyde fordi partneren på tross av terapi vil ut av forholdet. Noen synes vi er for dyre. Noen er lite innstilt på å endre seg og egentlig ikke ønsker terapi. Flere synes naturlig nok at det er surt å ha glemt avbestillingsfristen. En sjelden gang hører vi at vi ikke er gode nok i møte med deg. Som sagt kan årsakene til klagen være mange. Men av alle de som bruker våre tjenester, er det ytterst få som klager, men klager blir alltid tatt på alvor. Få klager kommer også kanskje av at de som søker oss har valgt oss bevisst og melder fortløpende tilbake hva de evt kan tenke seg annerledes i samtalene.

- JEG ØNSKER Å KLAGE, HVORDAN GÅR JEG FREM?
Ta snarest kontakt på T 23 13 43 93 eller send din klage til post@samtalen.no. Vi tar alltid klageren på alvor.

Er du misfornøyd si det til OSS - er du fornøyd - si det også til dine venner og kollegaer.

TA GJERNE KONTAKT I DAG. VI VIL GJERNE BISTÅ DEG/DERE. VI HAR KOMPETANSE!